ปิดแถบนี้

ClickClickClickClickClick
คุณดูเนื้อหาในหน้านี้

ประวัติย่อโรงเรียน

 ประวัติย่อโรงเรียน
       โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน เป็นสถาบันสอนศาสนาอิสลาม ตั้งอยู่ที่เลขที่ 61 หมู่ที่ 4 ตำบล นาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีประวัติโดยย่อดังนี้
พ.ศ. 2512 จดทะเบียนตั้งเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม เปิดสอนศาสนาอิสลามตั้งแต่ปีที่ 1-7 วิชาสามัญระดับ 3 โดยมี นาย ร็อมหลี มะห์มูดีย์ เป็นผู้บริหาร
พ.ศ. 2520 เปิดสอนวิชาศาสนาปีที่ 1-7 สามัญระดับ 3 โดยมีคณะกรรมการมัสยิดเป็นกรรมการโรงเรียนและจัดหารายได้เข้าสู่โรงเรียน
พ.ศ. 2523 นาย ร็อมหลี มะห์มูดีย์ ได้ยื่นใบลาออกจากกการเป็นผู้บริหาร กรรมการมัสยิดจึงได้เลือก นาย บัสรี ดารากัย เป็นผู้บริหารต่อ โดยมี นาย ฮาเหล็ด อามินี เป็นครูใหญ่
พ.ศ. 2524 คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ได้ขยายหอพักเพิ่มเติม 4 หลัง มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น บ้านพักครูอีก 2 หลัง ที่ดินเพิ่มขึ้นอีก 2 ไร่
พ.ศ. 2525 ได้ขยายโรงเรียน สร้างอาคารเรียนถาวร 3 ชั้น เปิดรับสมัครครูเพิ่มเติม เปิดสอนศาสนาวิชาอิสลาม และวิชาสามัญ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521(ม. 1-3)
พ.ศ. 2532 ได้โอนโรงเรียนเป็นมูลนิธิเพื่อการศึกษาอัลมูวะห์ฮิดีน โดยมี นาย ฮาเหล็ด อามินี แทน ผู้รับใบอนุญาต นาย บัสรี ดารากัย เป็นผู้จัดการ และ นางสาว ผัดตา ดารากัย เป็นครูใหญ่
พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้แปรสภาพจากโรงเรียนเอกชนมาตรา 15(2) เป็นมาตรา 15(1) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2536 เปลี่ยนจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 เป็นหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2537 ขยายชั้นเรียนเป็นหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่น เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2539 ครูใหญ่ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่นจากคุรุสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช และ อาจารย์ อับดุลเลาะห์ แวววรรณจิตรต์ ได้รับเกียรติครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่นจากคุรุสภา จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ ซึ่งโรงเรียนได้มีความตั้งใจไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนจะได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นข้อรับรองให้กับผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษา
พ.ศ. 2546 โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
พ.ศ. 2550 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนในช่วงชั้นที่ 1 (แผนกประถมศึกษา)

Twitter E:mail
2

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

อย่าลืมแสงความคิดเห็น เสนอแนะ ติชมกันมาบ้างน่ะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไป
แสดงความคิดเห็นได้โดยเลือกไม่ระบุชื่อ หากต้องการระบุก็ พิมพ์ใส่ในกล่องคอมเม้นได้เลบครับ
ทาง [Ad min] จะนำข่าวสารดีๆ มาฝากกันอีกนะครับ โดย [Ad min{An-Ch}]แจ้งข่าวสารยังผู้ดูแล >>[ คลิก ]<<

ข่าวเด่นเมืองคอน

------------------------------ ออนไลน์จากเฟสบุค -------------------------------

ส่งข้อความแนะนำเฟสอัลมูให้เพื่อน
บริการแปลภาษาในหน้าเว็บนี้

แบ่งปันเนื้อหาในเว็บนี้ไปยัง

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More