ปิดแถบนี้

ClickClickClickClickClick
คุณดูเนื้อหาในหน้านี้

โครงสร้างหลักสูตร และ รายวิชาและช่วงชั้นที่เปิดทำการเรียนการสอน

ประเภทของโรงเรียน
  1. เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามมาตรา 15(1) ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  2. ประเภทวิชาที่เปิดสอน วิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และหลักสูตรอิสลามศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ช่วงชั้นที่ 1 (อิบติดาอีย์) ช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 1-3 (มูตาวาซิด)และช่วงชั้นที่ 4 ปีที่ 4-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1

ช่วงชั้นและรายวิชาที่เปิดสอน

ระดับชั้นประถมศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 4

มีทั้งหมด ห้อง
มีอาจารย์ ดูแลฝ่ายประถมศึกษา
คือ
  1. นาย
  2. นาย
  3. นาย
  4. นาง
  5. นางสาว


Twitter E:mail
2

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

อย่าลืมแสงความคิดเห็น เสนอแนะ ติชมกันมาบ้างน่ะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไป
แสดงความคิดเห็นได้โดยเลือกไม่ระบุชื่อ หากต้องการระบุก็ พิมพ์ใส่ในกล่องคอมเม้นได้เลบครับ
ทาง [Ad min] จะนำข่าวสารดีๆ มาฝากกันอีกนะครับ โดย [Ad min{An-Ch}]แจ้งข่าวสารยังผู้ดูแล >>[ คลิก ]<<

ข่าวเด่นเมืองคอน

------------------------------ ออนไลน์จากเฟสบุค -------------------------------

ส่งข้อความแนะนำเฟสอัลมูให้เพื่อน
บริการแปลภาษาในหน้าเว็บนี้

แบ่งปันเนื้อหาในเว็บนี้ไปยัง

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More